Aktualności

W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie dla nauczycieli, organizowane przez OE ZPKWŚ w Kalinie, którego celem była wymiana doświadczeń oraz kontynuacja współpracy między placówkami.

29 i 30 listopada w Ruciane-Nida odbyła się, zorganizowana przez PFRON, konferencja zamykająca projekt grantowy pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”. 

W grudniu zostały przeprowadzone zajęcia z okazji „Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia”, w których wzięło udział 249 uczestników ze Strzebinia, Psar, Herb oraz Aleksandrowa.

Zapraszamy do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"