Aktualności

W dniu 26 czerwca 2021 r. mieliśmy przyjemność reprezentować ZPKWŚ podczas pikniku rodzinnego z okazji rozpoczęcia wakacji, który odbył w Parku Śląskim w Chorzowie.

„W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. „Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania”, w czerwcu 2021r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził kontrolny odłów raka szlachetnego na bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu.

Dnia 10 czerwca 2021 r. odbyły się zajęcia w ramach akcji Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, w których uczestniczyli uczniowie klasy VII Zespołu Szkół im. Edyty Stein w Lublińcu. Grupa liczyła 13 osób.

Pracownicy Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przeprowadzili w czerwcu cykl zajęć okazjonalnych pn. Dzień z bobrem. Ze względu na występowanie tego gryzonia na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, uczestnicy mieli możliwość poznać zwierzę i dowiedzieć się, w jaki sposób bóbr funkcjonuje w przyrodzie i jakie ogromne ma dla niej znaczenie.

Dnia 11.06.2021 r. w ramach akcji pn. „Światowy Dzień Ochrony Środowiska” przeprowadzono zajęcia terenowe na obszarze Pustyni Błędowskiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas o profilu turystycznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 16 uczestników.