Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do zapoznania się z aplikacją na urządzenia mobilne pn. „Park Krajobrazowy Orlich Gniazd”.

Aplikacja ma na celu popularyzację walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku i zawiera m. in. :

- opis środowiska przyrodniczego parku,

- opis flory i fauny parku,

- informacje o formach ochrony przyrody i ciekawych miejscach na terenie parku,

- informacje na temat „Orlich Gniazd”,

- propozycje oraz opisy wybranych tras,

- mapę z ciekawostkami na obszarze parku oraz przebiegiem proponowanych tras.

- quiz z pytaniami dot. parku.

Aplikacja powstała w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ „PARK-o-METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Aplikacja dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play i Apple Store.

Pobierz aplikację Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - pobierz

PK OG