WFOŚiGW Katowice

Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
pn. „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy”

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Beneficjent projektu: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Projekt realizowany w ramach umowy dotacji nr 535/2023/28/EE/ee/D zawartej w dniu 25.08.2023 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
i Województwem Śląskim.

Całkowita wartość projektu: 54.210,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW: 24.860,00 zł

Projekt kampanii obejmuje organizację szeroko zakrojonych działań, mających na celu propagowanie proekologicznych zachowań oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

W ramach kampanii planuje się:

- organizację pogadanek ekologicznych (przez wszystkie Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ), adresowanych do dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej;

- przeprowadzenie 6 konkursów ekologicznych o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez wszystkie Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ), adresowanych do dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej,

- organizację konferencji XXXIII Sympozjum Jurajskie,

- organizację przez Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ akcji „Sprzątanie Świata 2023”,

- organizację konferencji „Żywiecki Park Krajobrazowy”,

- organizację przez Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ Święta Drzewa 2023 „Drzewa wokół nas”,

- doposażenie Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ w sprzęt wspomagający prowadzenie działań edukacyjnych – zakup laptopa z oprogramowaniem,

- przygotowanie i druk publikacji przyrodniczej – przyrodniczy zestaw plakatów z kalendarium na 2024 r.
pn. „Przyroda i krajobrazy parków krajobrazowych województwa śląskiego”.