Aktualności

To właśnie Morawski Kras w Republice Czeskiej, w dniach 27 – 29.05.2024 r. był centrum międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, służb i straży przyrody, naukowców, społeczności i organizacji pozarządowych z Czech, Słowacji, Polski, Litwy i Bułgarii.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza  zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach przyrodniczych organizowanych przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie. Zajęcia realizowane są  w ramach obchodów „Święta Roślin 2024”

W maju odbyły się zajęcia okazjonalne „Dzień z bobrem”.

W kwietniu odbyły się zajęcia w ramach akcji pn. Dzień Ziemi.