Aktualności

Znamy już laureatów konkursów ekologicznych, organizowanych w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. „Wyzwanie – przyrody szanowanie”. Konkursy skierowane były do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. W każdym konkursie wyłoniono 8 najwyżej ocenionych prac (I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień), których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe, zakupione w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Lista laureatów poniżej:

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu pn. „Ekologiczne łamanie główki”.

We wrześniu zorganizowano zajęcia w ramach akcji ekologicznej pn. Sprzątanie Świata. Akcja została dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach.
W tym roku w zajęciach wzięło udział 108 dzieci z przedszkola w Koszęcinie oraz w Herbach. Zajęcia rozpoczynały się pogadanką o segregacji śmieci, po której dzieci miały okazję  segregować odpady, a następnie wykonały kolorowanki. Dzieci z ciekawością i zainteresowaniem słuchały podczas zajęć i aktywnie uczestniczyły podczas wykonywanych ćwiczeń.  

Już za nami XXXIII SYMPOZJUM JURAJSKIE „CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ”!

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Żywiecki Klub Fotograficzny PTTK przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu zapraszają do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Magia Beskidów- przyroda nieożywiona”.