Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. "EKO KARTKA ŚWIĄTECZNA" adresowanym do uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu województwa śłąskiego. Konkurs organizowany jest w ramach Kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ "Wyzwanie - przyrody szanowanie".

Dnia 24.10.2023 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Wyzwanie – przyrody szanowanie”. Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, przyrodników oraz wszystkich osób związanych zawodowo z edukacją przyrodniczą.

W październiku zostały przeprowadzone zajęcia z okazji „Dnia Krajobrazu”.

W październiku zostały przeprowadzone zajęcia z okazji „Święta Drzewa”, w których wzięło udział 171 uczestników ze szkoły podstawowej w Przystajni,

Finał II edycji konkursu EŁG wyniki