Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Żywiecki Klub Fotograficzny PTTK przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu zapraszają do uczestnictwa w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Magia Beskidów- wschody i zachody słońca”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza zorganizowane  grupy przedszkolne i szkolne do udziału w bezpłatnych, wielkanocnych zajęciach okazjonalnych w okresie 05 marca do 29 marca 2024 r.

To kolejna już edycja wystawy fotograficznej prezentującej twórczość członków Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

W marcu odbyły się zajęcia z okazji Świąt Wielkanocnych.
W spotkaniach uczestniczyły 3 grupy dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu oraz ze Szkoły Podstawowej w Hutkach. Łącznie w zajęciach wzięło udział 58 uczestników. Podczas zajęć odbyła się pogadanka na temat zwyczajów wielkanocnych. Dzieci chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami i zwyczajami panującymi w ich domach. Po dyskusjach uczestnicy wykonywali kartki wielkanocne. Spotkania odbyły się w wesołej, świątecznej atmosferze. Dzieci chętnie wykonywały ozdoby wielkanocne, które mogły potem zanieść do swoich domów.

W lutym odbyły się zajęcia okazjonalne pn. „Ciekawostki z życia wilczej rodziny”.