Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do zapoznania się z aplikacją na urządzenia mobilne pn. „Żywiecki Park Krajobrazowy”.

Aplikacja ma na celu popularyzację walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku i zawiera m. in. :

- opis środowiska przyrodniczego parku,

- opis flory i fauny parku,

- zagadnienia związane z pasterstwem w Beskidach,

- informacje o obiektach chronionych (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne),

- informacje o ciekawych szczytach, halach, zabytkach i innych obiektach,

- propozycje oraz opisy wybranych tras pieszych i rowerowych,

- mapę z ciekawostkami na obszarze parku oraz przebiegiem proponowanych tras.

Aplikacja powstała w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ #zaPARKujMY! w województwie śląskim” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Aplikacja dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play i Apple Story.”

Prezentacja1