baner informacyjny na stronę internetową

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół, do udziału w konkursach ekologicznych organizowanych w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. "zaPARKujMY! w województwie śląskim". Konkursy realizowane w ramach kampanii zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykaz konkursów dla poszczególnych grup wiekowych:

KONKURS PLASTYCZNY "BIEDRONKA MAŁA NA ŁĄKĘ ZAWITAŁA" dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Regulamin konkursu "Biedronka mała na łąkę zawitała"

Karta zgłoszeniowa  konkurs "Biedronka mała nałąkę zawitała"

KONKURS PLASTYCZNY "ZIELONE ŚLĄSKIE" dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

Regulamin konkursu "Zielone śląskie"

Karta zgłoszeniowa konkurs "Zielone śląskie"

KONKURS "KUMATE ZWIERZĘ, CZYLI PŁAZY W MOIM PARKU" dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

Regulamin konkursu "Kumate zwierzę, czyli płazy w moim parku"

Karta zgłoszeniowa konkursu "Kumate zwierzę, czyli płazy w moim parku"

KONKURS PLASTYCZNY "EKO - BAJA" dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

Regulamin konkursu "EKO - BAJA"

Karta zgłoszeniowa konkursu "EKO - BAJA"

KONKURS FOTOGRAFICZNY "KRAJOBRAZ I PRZYRODA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej.

Regulamin konkursu "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego"

Karta zgłoszeniowa konkursu "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego"

KONKURS FOTOGRAFICZNY "LASY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ZIELONE OSTOJE BIORÓŻNORODNOŚCI" dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin konkursu "Lasy województwa śląskiego - zielone ostoje bioróżnorodności"

Karta zgłoszeniowa konkursu "Lasy województwa śląskiego - zielone ostoje bioróżnorodności"