Aktualności

We wrześniu tego roku na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa odbyło się coroczne szkolenie dla edukatorów z parków krajobrazowych z całej Polski. Tegoroczne szkolenie zorganizowane zostało przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, a tematem przewodnim były warsztaty lepidopterologiczne.

UM Bielsko Biała 6

Magurka Radziechowska 1

Informujemy, iż od 15 września 2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wznawia prowadzenie zajęć edukacyjnych w pełnym zakresie.
W związku z powyższym, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych (w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ) oraz zajęć terenowych dla zorganizowanych grup (na ścieżkach dydaktycznych oraz w plenerowej bazie dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ), z zachowaniem wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi w ZPKWŚ regulaminami.

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie będzie nieczynny (dzień ustawowo wolny w zamian za 15.08.2020 r. - święto przypadajace w sobotę).