Trwa inwentaryzacja rybitwy rzecznej.

Informujemy, że w maju rozpoczęło się obrączkowanie młodych rybitw rzecznych (Sterna hirundo) na platformie podgniazdowej na Zalewie Gzel w Rybniku w ramach zadania: „Monitoring ptaków lęgowych charakterystycznych dla Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – rybitwa rzeczna”.

Przypominamy, że platforma dla rybitw rzecznych na Zalewie Gzel powstała w 2014 r. w ramach realizowanego przez ZPKWŚ projektu: „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej”, gdyż na terenie tym brak było naturalnych miejsc do gniazdowania ptaków tego gatunku. Od tego czasu, corocznie, w okresie od kwietnia do sierpnia, jest prowadzona inwentaryzacja populacji tego gatunku ptaków przez pracowników Służby Parku Krajobrazowego Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach.

Młode osobniki są obrączkowane przez uprawnionego przedstawiciela Nadleśnictwa Katowice, współpracownika Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN – Pana Adriana Ochmanna.

W tym roku pracownicy Służby Parku Krajobrazowego już 3-krotnie odwiedzili platformę na Zalewie Gzel:

28.05.2024 r. – zaobrączkowano 6 młodych rybitw,

11.06.2024 r. – zaobrączkowano 33 młode rybitwy i 3 mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus),

26.06.2024 r. – zaobrączkowano 9 młodych rybitw.

Podsumowując, w tym roku zaobrączkowano już 48 młodych rybitw rzecznych i 3 mewy śmieszki.

W związku jednak z tym, iż niektóre osobniki nadal są zbyt małe – około 9 pisklat, aby je oznakować, pracownicy Służby Parku Krajobrazowego w Rudach planują co najmniej jeszcze jeden wyjazd na platformę w lipcu.

Warto pochwalić się, że w latach 2017-2023 na Zalewie Gzel w Rybniku łącznie zaobrączkowano około 500 młodych rybitw. Na podstawie ilości osobników zaobrączkowanych również w tym roku można już wnioskować, że efekt ekologiczny związany z projektem ochrony rybitw rzecznych w PK CKKRW nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.36.35

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.37.08

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.40.09

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.40.44

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.41.26

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.41.51

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.42.24

WhatsApp Image 2024 06 28 at 09.43.27