Pracownicy Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przeprowadzili w czerwcu cykl zajęć okazjonalnych pn. Dzień z bobrem. Ze względu na występowanie tego gryzonia na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, uczestnicy mieli możliwość poznać zwierzę i dowiedzieć się, w jaki sposób bóbr funkcjonuje w przyrodzie i jakie ogromne ma dla niej znaczenie.

W spotkaniach uczestniczyło 13 grup (548 osób) ze szkół i przeszkoli w Ciasnej, Herbach, Kochanowicach, Borze Zajacińskim, Lublińcu, Sadowiu, Węglowicach i Boronowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lublińcu uczestniczyli w zajęciach w formie zdalnej.

Zajęcia rozpoczynały się pogadanką, dzięki której uczniowie poznali naturalne środowisko życia bobra, jego sposób życia, zakładanie rodziny i inne ciekawostki. Uczestnicy dowiedzieli się, co to znaczy, że bóbr jest objęty ochroną gatunkową i jakie to ma znaczenie dla nas. Następnie uczniowie wypełniali karty pracy związane z bobrem w postaci krzyżówki lub kolorowanki.

Lekcje o bobrze cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, które chętnie brały udział w dyskusji i zadawały mnóstwo pytań, by dowiedzieć się jak najwięcej. Zajęcia pomogły również w zmianie nastawienia uczniów do tego niezwykle pożytecznego zwierzęcia. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w spotkaniach.

1624363443039

1624363490478

IMG 0715

IMG 0722

IMG 0736

IMG 0760

IMG 0780