„W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. „Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania”, w czerwcu 2021r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził kontrolny odłów raka szlachetnego na bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu.

Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki („żywołapki”), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym. Ponadto w celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytanie osobników raka szlachetnego.

W czerwcu 2021r. na ww. potoku udało się odłowić jednego osobnika raka szlachetnego. Ponadto planowane są kolejne odłowy na tym potoku w celu kontroli stanu populacji tego gatunku. Występowanie populacji raka szlachetnego na tym cieku wodnym potwierdzają także odłowy osobników, które miały miejsce w latach 2016-2020. Mamy nadzieje, iż dalsze kontrole w roku bieżącym oraz kolejnych latach potwierdzą w miarę stabilny stan występujących w tym cieku raków szlachetnych. ”

IMG 9968.1

IMG 9972