I KOMUNIKAT 02062021 1

I Komunikat dotyczący XXXI Sympozjum Jurajskiego "Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej" oraz XXVIII Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych - połaczona konferencja w dniach 2 - 3 września 2021 r. w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu ( treść I komunikatu ).