Użytek ekologiczny „Starorzecze przy klasztorze w Rudach” został utworzony dnia 30.01.2008 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.Jest to zachowane starorzecze rzeki Rudy z fragmentem lasu olszowego i rzadkimi gatunkami flory:
• chroniony pióropusznik strusi
• żywiec gruczołowaty - jedno z najbardziej na zachód wysuniętych stanowisk tego karpackiego subendemitu

Na obszarze użytku ekologicznego prowadzone są zadania ochrony czynnej polegające na utrzymaniu urządzeń wodnych w stanie technicznym pozwalającym na utrzymaniu właściwego dla zbiorowisk łęgowych poziomu wód gruntowych.
W kwietniu bieżącego roku pracownicy Oddziału Biura Parków w Rudach dokonali renowacji zniszczonej i przewróconej tablicy urzędowej, oraz umieścili ją w nowym, bardziej widocznym miejscu, tuż przy parkingu pod Opactwem, będącym najbardziej uczęszczanym turystycznie miejscem w Rudach.

tablica starorzecze