Dnia 03.03.2021 r. Pan Andrzej Szweda – Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska symbolicznie wręczył Pani Hannie Pompie – Obońskiej, Dyrektorowi ZPKWŚ, statuetkę przyznanej Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Polskiej Nagrody Krajobrazowej. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w Polsce, spotkanie miało formę wideokonferencji.

Projekt „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” został doceniony za połączenie działań ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej z działaniami na rzecz ochrony tradycji i kultury regionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd). Otrzymana nagroda jest wyrazem uznania dla prowadzonych zadań w zakresie ochrony, zarządzania i planowania krajobrazem przy udziale lokalnej społeczności, władz samorządowych, służb ochrony przyrody i grona naukowego. Jest nam niezmiernie miło, że Projekt jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz może być przykładem podejmowania inicjatyw i skutecznych działań zrównoważonej polityki krajobrazowej.
Otrzymana nagroda i zgłoszona kandydatura do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy to dla nas ogromne wyróżnienie.

Fot. GDOŚ, ZPKWŚ

 MG 4559

 MG 4590

 MG 4599

DSC 0498

DSC 0499