Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego od 2014 r., corocznie na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skały Biśnik prowadzi działania eliminacji rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis).


Schemat prac usuwania „azjatyckiego przybysza” jest wykonywany zgodnie z metodami wypracowanymi w ramach realizowanego w latach 2012 – 2017 Projektu LIFE11 NAT/PL/000432, którego byliśmy Beneficjentem. Od 2017 r. zabiegi prowadzone są przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W 2020 r. przeprowadzono:

  • koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca – łącznie około – 0,7 ha;
  • dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłączy – około 0,4 ha;
  • dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy – około 0,4 ha;
  • dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy – około 0,4 ha
  • ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego – około 0,3 ha;
  • punktowe rozłożenie czarnej agrotkaniny (czarna, wytrzymała, mocna, odporna na promieniowanie UV i uszkodzenia) wraz z trwałym umocowaniem na wyznaczonym terenie (kołki z trzpieniem plastikowym/szpilki/kotwice) w miejscach, w których uległa oderwaniu lub uszkodzeniu obecnie założona termoizolacja na areale ~ 4 ary (400 m2);
  • na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca – na powierzchni około 1,5 ha;
  • dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;
  • wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone, utylizacja każdorazowo powstałych odpadów wykonana poprzez zastosowanie technologii spalania, w miejscu prawem dopuszczonym.

Na podstawie kilkuletnich obserwacji stanowiska objętego zabiegami, należy stwierdzić, że działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego prowadzą do zmniejszenia populacji na tym obszarze (populacja nie tworzy zwartego płatu, pędy rdestowca są cieńsze i niższe), corocznie powstałej biomasy jest mniej, a wydobywane kłącza są krótsze, o mniejszej średnicy w stosunku do lat ubiegłych. Należy jednak stwierdzić, że ważna jest powtarzalność i kontynuacja zabiegów eliminacji tego inwazyjnego gatunku obcego (IAS). Wykonywane prace wpływają pozytywnie na poprawę i ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Wodącej.
1
Fot. 1 Fitocenoza rdestowca - powierzchnia przed zabiegami
2
Fot. 2 Obszar przed zabiegami
3
Fot. 3 Kwitnący osobnik rdestowca
4
Fot. 4 Powierzchnie badawcze
5
Fot. 5 Obszary po wykonanej orce
6
Fot. 6 Powierzchnia po wykonanych zabiegach