Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuje, iż na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest już dostępna publikacja pt. „Skalny świat Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego” opisująca ponad 120 wychodni skalnych na obszarze tytułowego parku krajobrazowego.

Publikacja dostępna pod adresem:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/478949


Publikacja ma na celu prezentację bogactwa przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zasadniczą częścią publikacji jest „Katalog wychodni skalnych” będący efektem kilkuletniej inwentaryzacji form skałkowych na obszarze parku. Tekst zasadniczy poprzedzają rozdziały o krajobrazie i przyrodzie parku, jego budowie geologicznej, genezie i charakterystyce form skałkowych oraz florze i roślinności naskalnej. Książkę zamyka rozdział z propozycją wycieczek, których oznakowane trasy nawiązują swym przebiegiem do tematyki związanej z wychodniami skalnymi. Treść publikacji uzupełniają: literatura, słownik pojęć, ryciny i liczne barwne fotografie wykonane przez autorów publikacji.
Życzymy przyjemnej lektury!.

Okładka Skalny Świat