Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuje, iż w związku z panującą w kraju pandemią COVID-19, wszelkie rezerwacje obiektów w Oddziale Biura ZPKWŚ oraz Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu dokonywane są w trybie rezerwacji wstępnej.

Oznacza to, iż ze względu na obostrzenia wprowadzane na terenie kraju, każda rezerwacja i w każdym momencie może zostać odwołana przez ZPKWŚ.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie rezerwacji w tym, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej uwarunkowanej wyżej wymienionymi okolicznościami.