Dnia 14 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie pn. „Pamiętamy i dokarmiamy”. Adresatami konkursu były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu działalności Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na piękno otaczającej przyrody oraz na problem zdobycia pożywienia przez zwierzęta w czasie zimy. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie plakatu (dowolną metodą, format pracy A3 lub A4) zachęcającego ludzi do dokarmiania zwierząt w okresie zimowym.

Na konkurs nadesłano łącznie 166 prac plastycznych. Wszystkie nadesłane prace zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych. Komisja oceniająca w każdej kategorii wybrała najlepszą pracę oraz przyznała po pięć wyróżnień. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

PRZEDSZKOLE

1

SP KLASY I - III

2

SP KLASY IV - VIII

3