Z ogromną radością informujemy, iż rozstrzygnęliśmy konkurs „Ale wypas, czyli ekologiczne kosiarki w akcji”. Otrzymaliśmy 35 prac uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ochronę ekosystemów otwartych – kolorowych łąk, polan, hal górskich, pastwisk, pól, nieużytków, muraw, ziołorośli i in., przy udziale ekologicznych kosiarek (zwierząt gospodarskich).

Wybór nie należał do łatwych, ponieważ wszyscy uczestnicy bardzo się postarali. Jury wybrało trzech laureatów konkursu, ale postanowiło także wyróżnić kilka prac.

Wyniki prezentują się następująco:

I miejsce: EMILA WTYLNIK

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

II miejsce: DAWID KARWOT

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

III miejsce: BRUNO SOCHA

SP nr 45 im. J. Korczaka w Sosnowcu

WYRÓŻNIENIA:

KOTRA ALEKSANDRA

Szkoła Podstawowa nr 20 w Dąbrowie Górniczej

ANTONI CHARMUSZKO

Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu

BARTOSZ CZUBA

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Śląskiej

MICHAŁ ZIĘTEK

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

ROBERT ROCH

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

MAGDALENA KACZMARCZYK

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach

AGATA WESOŁOWSKA

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu

ALEKSANDRA SOCHACKA

Szkoła Podstawowa w Kroczycach

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają upominki i dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom, dziękujemy, że podjęli wyzwanie.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

W sprawie odbioru dyplomów i nagród proszę się kontaktować z Działem Edukacji Ekologicznej ZPKWŚ w Smoleniu.

I Miejsce

I miejsce

II Miejsce

II miejsce

III Miejsce

III miejsce