Z ogromną radością informujemy, iż rozstrzygnęliśmy konkurs „DENDRO-MOC”.

Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii krajobrazowej, zawierającej motyw pojedynczego drzewa lub grupy drzew w krajobrazie przyrodniczym.

Spośród nadesłanych prac Jury wybrało trzech laureatów konkursu.

Wyniki prezentują się następująco:

I miejsce: ANNA KLIMEK

(Katolickie Liceum Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im Św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej)

I miejsce Anna Klimek

II miejsce: PIOTR KOZIELSKI

(Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu)

II miejsce Piotr Kozielski

III miejsce: OSKAR KOLIBAJ

(Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki w Siemianowicach Śląskich)

III miejsce Oskar Kolibaj

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom, dziękujemy za udział w konkursie.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

W sprawie odbioru dyplomów i nagród proszę się kontaktować z Działem Edukacji Ekologicznej ZPKWŚ
w Będzinie.