W Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, który obchodzony jest 20 października - Oddział ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował spacer krajobrazowy.

W tegorocznym wydarzeniu, udział wzięły tylko 4 osoby, co było spowodowane ograniczeniami związanymi z panującą pandemią.

Spacer ścieżką edukacyjną po Dolinie Wodącej, miał za zadanie promować walory przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Ponadto celem edukacyjnym przeprowadzonych zajęć była popularyzacja aktywnego stylu życia, rozpropagowanie wiedzy o regionie i ciekawostkach przyrodniczych oraz przede wszystkim podziwianie pięknych krajobrazów.

Trasa spaceru wiodła przez Skałę Oczko, schronisko w Górze Smoleń, stanowisko paproci, miejsce „walki” z roślinnością inwazyjną, Skałą Biśnik, Grodziskiem Pańskim, Skałami Zegarowymi a jej długość to 7,1 km. Pokonanie wymienionej trasy zajęło uczestnikom ponad 4 godziny. Terenowe spotkanie z pewnością przyczyniło się w znacznym stopniu do zwiększenia społecznej świadomości dotyczącej istnienia form ochrony przyrody w postaci parku krajobrazowego.

Uczestnicy spotkania otrzymali specjalne gadżety przygotowane na tą okoliczność. Spacer odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wewnętrznych obostrzeń.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spaceru Krajobrazowego 2020 fot. P. Kokoszka

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spaceru Krajobrazowego 2020 fot. P. Kokoszka

krajobraz pasma skałkowego ze Skał Zegarowych fot. P. Kokoszka

Krajobraz pasma skałkowego ze Skał Zegarowych fot. P. Kokoszka

Jaskinia Jasna Smoleńska jeden z punktów na trasie spaceru. fot. P. Kokoszka

Jaskinia Jasna Smoleńska - jeden z punktów na trasie spaceru. fot. P. Kokoszka

Panorama na Zegarowe Skały. fot. P. Kokoszka

Panorama na Zegarowe Skały. fot. P. Kokoszka