Chociaż wokół nas życie przebiega w cieniu zagrożenia epidemiologicznego, to jednak nawet takie okoliczności nie stanowią przeszkody w realizacji projektu rozbudowy mini ogrodu botanicznego przy siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie.

W poprzednim roku skorzystaliśmy z dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach i utworzyliśmy na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie, mini ogród botaniczny pn. „Edukacyjny park flory polskiej”. Zasadziliśmy i oznaczyliśmy większość krajowych gatunków drzew i krzewów oraz utworzyliśmy mini herbarium.

W tym roku podjęliśmy drugie wyzwanie i dzięki blisko 11 tys. złotych dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, zrealizowaliśmy zadanie utworzenia mini ogrodu botanicznego pn. „Zielona wyspa drzew i krzewów nagonasiennych”. Tegoroczny projekt stanowi rozszerzenie powstałego już mini ogrodu botanicznego o sekcję roślin nagonasiennych.

W ramach tegorocznych prac zasadziliśmy 62 drzewa i krzewy, należące do trzech rodzin: sosnowatych, miłorzębowatych i cyprysowatych. Każda z rodzin została opisana za pomocą tablic informacyjno – edukacyjnych, prezentujących zarówno cechy morfologiczne poszczególnych rodzin roślin, jak i ich charakterystykę geobotaniczną i znaczenie gospodarcze.

Forma mini ogrodów botanicznych w środowisku śródmiejskim to doskonałe miejsce do bliższego kontaktu z przyrodą i możliwość poznawania różnorodności flory. Zapewne nasz mini ogród botaniczny będzie mógł wkrótce służyć prowadzeniu edukacji ekologicznej. Zasadzone drzewa i krzewy będą towarzyszyć w rozwoju kolejnych pokoleń młodych przyrodników. Może dzisiaj mamy pandemię i związane z nią ograniczenia, ale przecież ten stan dobiegnie końca. Zasadzone drzewa zostaną jednak z nami na długie lata i przyniosą wiele radości i możliwości poszerzania wiedzy przyrodniczej.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14