Tegoroczne jubileuszowe XXX Sympozjum Jurajskie i XXVII Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych odbyły się w dniach 3-4 września w Hotelu Ostaniec w Podlesicach oraz w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz zbliżoną tematyką, podjęliśmy decyzję o organizacji jednej, połączonej Konferencji. Przewodnim tematem spotkania było 40 lat istnienia Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Ryszarda Koziołka, Starostę Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa, Starostę Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smelę, Starostę Myszkowskiego Pana Piotra Kołodziejczyka oraz Burmistrza Gminy Pilica Pana Artura Janosika.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele Służb Ochrony Przyrody z całej Polski, Lasów Państwowych, samorządów oraz świata nauki.

XXX Sympozjum Jurajskie otworzyła Dyrektor ZPKWŚ Pani Hanna Pompa-Obońska, która przywitała przybyłych gości oraz poprosiła o minutę ciszy aby upamiętnić Pana Hieronima Andrzejewskiego Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, który zmarł w tym roku.

Referat wprowadzający wygłosił Pan Mieczysław Novák, który przedstawił wspomnienie o swoim ojcu Profesorze Zygmuncie Nováku, twórcy idei powstania parków krajobrazowych. Kolejnym prelegentem była Pani Teresa Świerubska, Dyrektor najstarszego parku krajobrazowego w Polsce – Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przybliżając zagadnienia związane z ochroną krajobrazu w tymże parku. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia „Przemiany krajobrazu w Załęczańskim Parku Krajobrazowym na przestrzeni 40 lat.”, wygłoszonego przez Pana Krzysztofa Garę z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Piotr Dmytrowski z prezentacją „Krajobraz Jurajskich Parków Krajobrazowych – zmiany, monitoring i ochrona.”.

Kolejna sesja referatowa odbyła się w ramach XXVII Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych a rozpoczął ją Pan Stanisław Wika charakteryzując „Jurę Polską”, jako jeden ze swoich ważniejszych poligonów badawczych. Następnie Pani Joanna Kocot-Zalewska, przedstawiła „Różnorodność stawonogów Wyżyny Częstochowskiej w świetle nowych badań i danych historycznych”. Potem uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pana Andrzeja Tyca w imieniu autorów: Jan Urban i Andrzej Tyc pt. „Stanowiska krasowe
i skałkowe jako dziedzictwo geologiczne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”. W dalszej kolejności Pani Maria Baścik zaprezentowała temat: „Krajobrazowe przemiany stosunków krenologicznych na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”.

Część referatową zakończyło wystąpienie Pana Leosa Stefki, który przedstawił zagadnienia związane ze zmianami w krajobrazie i ochronie przyrody na przestrzeni 40 lat
w CHKO Moravski Kras (Czechy). Leos Stefka przez 40 lat był Dyrektorem CHKO Moravsky Kras, który w związku z zakończeniem zawodowej pracy otrzymał pamiątkowy list gratulacyjny.

Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w I sesji terenowej, gdzie pod przewodnictwem Przewodnika Pana Rafała Lacha, zwiedzili Jaskinię Głęboką oraz rezerwat przyrody nieożywionej - Góra Zborów.

Drugi, terenowy dzień konferencji rozpoczął się od krótkiej wizyty w Ojcowskim Parku Narodowym, gdzie uczestnicy mogli zwiedzić zrekonstruowany młyn i tartak w osadzie Boroniówka.

Następnie, uczestnicy sesji dotarli do Tarnawy – dworku rodziny Nováków, gdzie mogli zobaczyć wiele pamiątek oraz usłyszeć ciekawe informacje o Zygmuncie Nováku - profesorze architektury Politechniki Krakowskiej, współtwórcy krakowskiej szkoły architektury krajobrazu.

Kolejnym punktem programu, po przejeździe do Imbramowic, było zwiedzanie kościoła klasztornego Norbertanek oraz źródła Hydrografów. Klamrą spinającą historię dwudniowego wydarzenia była wizyta na starym cmentarzu w Imbramowicach i złożenie kwiatów na grobie twórcy idei Jurajskich Parków Krajobrazowych pana Zygmunta Nováka.

Sesję terenową prowadził już po raz kolejny Pan Andrzej Feliksik - przewodnik po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, który w trakcie dnia terenowego, w sposób niezwykle barwny, omawiał zagadnienia dotyczące odwiedzanych miejsc.

Sympozjum Jurajskie od 30 lat jest wydarzeniem, gdzie podsumowuje się działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska na obszarze Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. W tym roku, w trakcie sesji referatowej oraz terenowej dyskutowano o działaniach z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz innych obszarach krasowych w Polsce i za granicą. Wymienność poglądów, prezentacja doświadczeń oraz różnorodna tematyka pozwoliła uczestnikom konferencji na uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy na temat stanu i przyszłości Parku.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dziękuje wszystkim biorącym udział w konferencjach, dziękuje również wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich organizacji.

Do zobaczenia!

fot.1. Rozpoczęcie Sympozjum Dyrektor ZPKWŚ Pani Hanna Pompa Obońska fot. M. Piątkowska

fot.1. Rozpoczęcie Sympozjum, Dyrektor ZPKWŚ Pani Hanna Pompa-Obońska fot. M. Piątkowska

fot.1b. Uczestnicy Sympozjum częśc referatowa. fot. M

fot.1b. Uczestnicy Sympozjum, częśc referatowa. fot. M.Piatkowska.

fot.2. Referat otwierający pana Mieczysława Novaka o swoim ojcu Zygmuncie Novaku. fot. M

fot.2. Referat otwierający pana Mieczysława Novaka o swoim ojcu Zygmuncie Novaku. fot. M. Piątkowska.

fot.3. Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska. fot. M

fot.3. Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska. fot. M. Piątkowska.

fot. 4. Stanisław Wika Jura Polska jeden z ważnych moich poligonów badawczych. fot. P.Kokoszka

fot. 4. Stanisław Wika - Jura Polska jeden z ważnych moich poligonów badawczych. fot. P.Kokoszka

fot. 5. Joanna Kocot Zalewska Różnorodność stawonogów Wyżyny Częstochowskiej . fot. P.Kokoszka

fot. 5. Joanna Kocot-Zalewska, Różnorodność stawonogów Wyżyny Częstochowskiej . fot. P.Kokoszka

fot. 6. Andrzej Feliksik oprowadza po młynie w osadzie Boroniówka. fot. P. Kokoszka

fot. 6. Andrzej Feliksik oprowadza po młynie w osadzie Boroniówka. fot. P. Kokoszka

fot. 7. Wizyta w Dworze Novaków w Tarnawie. fot. P

fot. 7. Wizyta w Dworze Novaków w Tarnawie. fot. P. Kokoszka.

fot. 8. Wnętrza dworku w Tarnawie pamiątki po Zygmuncie Novaku. fot. P. Kokoszka

fot. 8. Wnętrza dworku w Tarnawie, pamiątki po Zygmuncie Novaku. fot. P. Kokoszka

fot. 9. Klasztor Norbertanek w Imbramowicach. fot. P. Kokoszka

fot. 9. Klasztor Norbertanek w Imbramowicach. fot. P. Kokoszka

fot. 10. Źródła Hydrografów w Imbramowicach. fot. P

fot. 10. Źródła Hydrografów w Imbramowicach. fot. P. Kokoszka.

fot. 11. Złożone kwiaty na grobie pana Zygmunta Novaka. fot. M

fot. 11. Złożone kwiaty na grobie pana Zygmunta Novaka. fot. M.Piątkowska.

fot. 12. Dwór Novaków w Tarnawie. fot. M. Piątkowska

fot. 12. Dwór Novaków w Tarnawie. fot. M. Piątkowskafot.

fot. 13. Dwór w Tarnawie zwiedzanie wnętrz. fot. M. Piątkowska

fot. 13. Dwór w Tarnawie, zwiedzanie wnętrz. fot. M. Piątkowska