W okresie od sierpnia do 15.09.2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przeprowadził konkurs tematyczny, adresowany do właścicieli działek i przydomowych ogródków, na najlepszy teren małej zieleni w województwie śląskim, prowadzony przy zastosowaniu efektywnych metod oszczędzania wody.

Konkurs zrealizowany został w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Chrońmy Zasoby Wody”, prowadzonej przez Województwo Śląskie, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Nadesłane zgłoszenia prezentowały bardzo wysoki poziom estetyki ogrodniczej i były świadectwem zarówno zaangażowania mieszkańców województwa śląskiego w kształtowanie terenów zieleni, jak i troski o dostępność zasobów wody.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział, zaangażowanie, kreatywność i życzymy dalszych sukcesów ogrodniczych.

Jednocześnie informujemy, że zwycięzcami konkursu zostali:

 1. miejsce – Bożena i Henryk Haraf (jedna nagroda )
 2. miejsce – Wojciech Dobiczek
 3. miejsce – Andrzej Kurzaj

Wszystkim zwycięzcom konkursu gratulujemy i zapraszamy do odbioru nagród konkursowych w siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie w terminie od 19.10.2020 r. (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu odbioru nagród).

Jury konkursowe przyznało również wyróżnienia dla 8 uczestników konkursu:

 • Jolanty Hasikowskiej
 • Agnieszki Klajnowskiej
 • Mirosława Czerwińskiego
 • Marzeny Stachyry
 • Bożeny Szpak
 • Katarzyny Szymańskiej
 • Zofii Domagały
 • Agnieszki Domagały.

Wszystkim wyróżnionym uczestnikom również gratulujemy i zapraszamy do odbioru drobnych upominków w siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie w terminie od 19.10.2020 r. (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu odbioru nagród).

Przyznane nagrody i wyróżnienia można odebrać w godzinach 7:15 - 15:00 w siedzibie Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ul. I. Krasickiego 25; 42-500 Będzin. W celu odbioru nagród i wyróżnień prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 32 267 44 82 wew. 30