Informujemy, iż od 15 września 2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wznawia prowadzenie zajęć edukacyjnych w pełnym zakresie.
W związku z powyższym, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych (w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ) oraz zajęć terenowych dla zorganizowanych grup (na ścieżkach dydaktycznych oraz w plenerowej bazie dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ), z zachowaniem wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi w ZPKWŚ regulaminami.