Bogaty świat przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego urozmaica krajobraz górskich grzbietów, zboczy i dolin. Występujące tu formy skalne często osiągają znaczne wysokości, a ich skupiska czy też długość ścian skalnych osiągają imponujące rozmiary.

Ukryte w miejscach trudno dostępnych, oddalone od szlaków turystycznych i leśnych ścieżek baszty skalne, ambony, mury, grzyby oraz wiele innych form skalnych przybierają niezwykłe kształty. Zarówno pojedynczo występujące skałki jak i ich skupiska są istotnym świadectwem dziedzictwa geologicznego tego obszaru.
Z pośród wielu niezwykle ciekawych wychodni skalnych oraz ich skupisk szczególną uwagę zwrócić należy na kilka, które wyróżniają się ze względu na swe rozmiary, interesujące kształty bądź ogólną wielkość. Mur skalny na grzbiecie Małego Żaru w południowej części parku imponuje swoimi rozmiarami. Na grzbiecie opadającym od szczytu w kierunku wschodnim występuje ciąg skał o nieprzerwanej długości 1 kilometra i ścianach skalnych osiągających do 11 metrów wysokości, w którym wyodrębniają się baszty, nawisy, schrony, wstępne formy skalnych grzybów. Kolejnym niezwykłym obiektem jest Wąwóz Skole (Zwaliska) – długi rów osuwiskowy na południowo-wschodnich zboczach Skrzycznego, poniżej Hali Jaskowej. Ściany skalne osiągają tu wysokość do 11 metrów, liczne są wnęki, schrony, szczeliny, być może również jaskinie. W otoczeniu doliny potoku Leśnianka, zwanej „Doliną Zimnika”, występuje kilka skupisk wychodni skalnych, z których na uwagę zasługują dwa: północno-wschodni grzbiet bezimiennego wzniesienia zwanego „Cerchlą” oraz szczyt Kościelca wraz ze wschodnimi i południowymi zboczami. Grzbiet „Cerchli” usłany jest serią 13 wychodni skalnych (m.in. występy, bloki, baszty, ambona) o różnorodnych kształtach i wysokościach od 1,5 metra do 15 metrów. Wyróżnia się tu przede wszystkim rozwarta, podwójna baszta przypominająca otwartą księgę o wysokości 5,5 metra oraz podszczytowa baszta o wysokości 15 metrów. Z kolei rejon szczytu Kościelca oraz jego zboczy tworzy skupisko 14 wychodni, bardziej urozmaiconych w kształcie (ambona, ściany, bloki, mur, odsłonięcia i in.) i rozporoszonych dwóch kierunku wschodnim i południowym. Z ciekawszych wyróżnić należy tu efektowną ambonę o wysokości 12 metrów, blok skalny z oknem o wysokości 5,7 metra, szczytową ścianę o wysokości 9,5 metra oraz grzędę z basztami o wysokości 11 metrów. Skupisko wychodni na Kościelcu bywa sporadycznie odwiedzane przez turystów, którzy wędrując spod przełęczy pod Malinowską Skałą w kierunku Doliny Zimnika opuszczają szlak żółty i wybierają opcje zejścia przez ten atrakcyjny szczyt. Malowniczo prezentuje się również czworoboczna ambona na rozległym i trudnym do penetracji urwisku w rejonie Magurki Radziechowskiej, bardzo urozmaicony w kształcie mur skalny poniżej szczytu Wytrzyszczony oraz wiele innych, ukrytych w trudno dostępnym terenie wychodni skalnych. (tekst i fot. P.Dziki)

Magurka Radziechowska 1

Magurka Radziechowska 2

Fot: Magurka Radziechowska (P. Dziki)

Mały Żar 1

Mały Żar 2

Fot: Mały Żar (P. Dziki)

Kościelec 1

Kościelec 2

Fot: Kościelec (P. Dziki)

Cerhla 1

Cerhla 2

Fot: Cerhla (P. Dziki)

Wytrzyszczona 1

Wytrzyszczona 2

Fot: Wytrzeszczona (P. Dziki)

Wąwóz Skole 1

Wąwóz Skole 2

Fot: Wąwóz Sokole (P. Dziki)