Informuję, iż od 13 lipca 2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wznawia prowadzenie zajęć terenowych. W związku z powyższym, istnieje możliwość realizacji warsztatów terenowych dla zorganizowanych grup (na ścieżkach dydaktycznych oraz w plenerowej bazie dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ), z zachowaniem wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi w ZPKWŚ  regulaminami.