naturalni sprzymierzeńcy zasobów wody

Lubimy spacerować po nadrzecznych łąkach, obserwować ptaki w szuwarach i nasłuchiwać rechotu żab. Tereny z pogranicza lądu i wody to bogactwo bioróżnorodności i naturalne obszary retencji wody. Zapraszamy do poznania ekotonu wodno – lądowego (czytaj).