Osiągający 1557 m n.p.m. majestatyczny szczyt Pilska jest najwyższym szczytem Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Główny wierzchołek znajduje się po stronie słowackiej, natomiast po polskiej stronie jest to Góra Pięciu Kopców.
Pilsko tworzy charakterystyczny rozłóg, cechujący się promienistym układem grzbietów. Ze względu na swoją wysokość, na Pilsku występuje piętrowy, alpejski układ roślinności z piętrem kosodrzewiny (subalpejskim).

Szczyt częściowo objęty jest ochroną rezerwatową zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W rezerwacie „Pilsko” (powstałym z połączenia dwóch istniejących tu wcześniej rezerwatów) chroni się górnoreglowy bór świerkowy z ponad dwustu letnim drzewostanem, podszczytowe płaty kosodrzewiny oraz liczne płaty zbiorowisk murawowo-krzewinkowych z rzadkimi gatunkami flory i fauny. Występuje tu m.in. tojad mocny, podbiałek alpejski, urdzik karpacki, widłak jałowcowaty i widłak wroniec oraz wiele innych, rzadkich gatunków roślin. Pilsko jest również miejscem bytowania dużych drapieżników, tj. ryś, wilk i niedźwiedź.
Szczyt Pilska dostępny jest kilkoma szlakami turystycznymi od strony polskiej i słowackiej. Najpopularniejszym punktem wyjścia jest znajdująca się poniżej Hala Miziowa, która stanowi ważny węzeł szlaków w tej części Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Na hali znajduje się również schronisko turystyczne PTTK oraz infrastruktura narciarska.

Fot: P. Dziki

96266500 104543957930368 760569039457091584 o

96363357 104544544596976 875138503258669056 o

96521851 104545471263550 3709770966763569152 o

96678920 104544101263687 619018801555439616 o

97013369 104544801263617 6281337357698334720 o

97111454 104545521263545 1280599754056663040 o

96341097 104544191263678 2104681348252827648 o

96380867 104545717930192 4204531511132684288 o

96493133 104544367930327 3775601438042882048 o

96504296 104545324596898 7559262008554553344 o

96567637 104546294596801 6126392534139666432 o

97430316 104544944596936 2683523638447046656 o