W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przedłużony zostaje okres wstrzymania wszelkich zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ, aż do odwołania.