Platforma dla rybitw na Zalewie Gzel powstała w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” zrealizowanego przez ZPKWŚ na obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Specjalnie przygotowana platforma składająca się z 4 modułów wykonanych z pływającego betonu hydrotechnicznego doskonale spełnia swoją rolę, mianowicie sztucznej żwirowej wyspy lęgowej dla rybitw. Chociaż początki były niemrawe, w latach 2015 i 2016 gniazdowała zaledwie jedna para ptaków wyprowadzając odpowiednio 3 (2015r) i 2 młode (2016r), to w kolejnych sezonach lęgowych było już zdecydowanie lepiej, to jest kolejno:
Rok 2017 – 57 zaobrączkowanych piskląt;
2018- 117;
2019 – 55.
W roku bieżącym pracownicy ZPKWŚ/O. Rudy zdecydowali się przeprowadzić drobne zabiegi renowacyjno – pielęgnacyjne na platformie w ramach utrwalenia efektu ekologicznego. Przedmiotowe prace polegały na uzupełnieniu żwiru o odpowiedniej granulacji (ok. 120 kg.) oraz zbudowaniu i umieszczeniu na każdym z modułów platformy drewnianych schronień dla piskląt wykonanych własnoręcznie (łącznie 4). W tym miejscu pragniemy złożyć podziękowania dla Społecznej Straży Rybackiej z Rybnika ( Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach) za użyczenie łodzi.Teraz oczekujemy na kolejny sezon lęgowy który rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja i oczywiście liczymy na spory efekt ekologiczny.

89481110 1120684221609203 4837794485825961984 n

Fot. 1.Rozgrabianie żwiru. fot. M. Stryjniak.

DSCN1110

Fot. 2 . Transport nowego żwiru. Fot. P. Kania.

DSCN1115

 Fot. 3. Własnoręcznie zrobione schronienia dla piskląt. Fot. P. Kania.

DSCN1114

Fot. 4. Drewniane schronienie dla piskląt na jednym z modułów platformy. P. Kania.

DSCN1113

Fot. 5. Platforma gotowa do sezonu lęgowego 2020. Fot. P. Kania.

Opracował:
Piotr Kania