Na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie w grudniu zostały przeprowadzone zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół podstawowych z Aleksandrii, Strzebinia, Lublińca, Boru Zajacińskiego, Ligoty Woźnickiej, Węglowic oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu. W tegorocznych zajęciach uczestniczyło łącznie 202 osoby.

Na początku zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance dotyczącej dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Następnie omówiono tradycje świąteczne związane z Mikołajem i Świętami Bożego Narodzenia. Po wysłuchaniu prezentacji przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne, podczas których młodsze dzieci malowały figurki gipsowe o tematyce świątecznej. Swoje prace dzieci mogły zabrać ze sobą do domu na pamiątkę.

Zajęcia plastyczne były dobrą okazją do integracji dzieci poza szkolną ławką, a całe spotkanie odbyło się w przyjemnej i ciepłej świątecznej atmosferze. Podsumowaniem każdego ze spotkań było wspólne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie.

Wszystkim uczestnikom zajęć z okazji „Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia” serdecznie dziękujemy i zapraszamy do ponownego udziału za rok!

1 IMG 7549

2 IMG 0036

3 IMG 0038

4 IMG 0043

5 IMG 0044