Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zorganizował konkurs plastyczny „Pamiętamy i dokarmiamy”.

Adresatami konkursu były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu działalności Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na piękno otaczającej przyrody. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie plakatu (dowolną metodą, format pracy A3 lub A4) zachęcającego ludzi do dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Na konkurs nadesłano łącznie 180 prac plastycznych ze szkół i przedszkoli. Wszystkie nadesłane prace zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe: przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VII. Komisja oceniająca w każdej z trzech kategorii wiekowych wybrała najlepszą pracę oraz przyznała po trzy wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 16 grudnia 2019 r. Pierwsze miejsce w grupie wiekowej przedszkole otrzymała praca, którą wykonał Michał Skop z Przedszkola im. Wesołe Krasnoludki w Woźnikach. Najlepszą pracą w klasach I-III okazał się plakat wykonany przez Huberta Pilarza ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, natomiast pierwsze miejsce w klasach IV-VIII otrzymał plakat, który wykonał Robert Stanchły ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu. Zarówno dla wygranych, jak i wyróżnionych prac zostaną przeznaczone nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE

SP KLASY I-III

SP KLASY I III

SP KLASY IV-VIII

SP KLASY IV VIII