Dnia 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie dla nauczycieli
oraz zainteresowanych osób dorosłych zorganizowane wspólnie przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie wraz z PGL LP Nadleśnictwem Koszęcin. Spotkanie odbyło się w historycznym budynku siedziby PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin w Koszęcinie i wzięło w nim udział 12 zainteresowanych nauczycieli oraz osób dorosłych.

Celem spotkania była prezentacja zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą prowadzoną przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie oraz edukacji prowadzonej przez PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie i kontynuacja współpracy pomiędzy instytucjami. Uczestnikom została przedstawiona oferta edukacyjna prowadzona przez PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin oraz ich zakres prac. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie przedstawił m.in. tematy przeprowadzanych przez Ośrodek warsztatów oraz pogadanek, cele organizowanych akcji ekologicznych i zajęć okazyjnych, a także tematyka i rodzaje konkursów ekologicznych. Przedstawione zostały także ciekawostki Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” oraz dokumentacja audio-wizualna z przeprowadzonych ostatnio akcji pomocy zwierzętom.

W trakcie spotkania wszyscy zebrani mieli możliwość porozmawiania między sobą przy kawie oraz poczęstunku, a także otrzymali drobne upominki przygotowane wspólnie przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie oraz PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin.

Ciekawym akcentem zwieńczającym spotkanie było zwiedzanie wystawy historyczno-przyrodniczej PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin. Uczestnikom zostały przedstawione narzędzia z epoki brązu - dawniej używane, historia obiektu siedziby liczącej ok. 200 lat, praca leśniczych – dawniej i dziś, zasada pracy mielerza, wystawa przyrodnicza ekosystemu leśnego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność. Mamy nadzieję, iż spotkanie to jeszcze bardziej zacieśni współpracę między przedstawicielami Placówek Oświatowych, Nadleśnictw, a Ośrodkiem Edukacyjnym w Kalinie.

Gorące podziękowania składamy również PGL LP Nadleśnictwu Koszęcin za współorganizację spotkania.

1 IMG 7369

2 IMG 20191128 112204

3 IMG 7377

4 IMG 7382

5 IMG 7386

6 IMG 7401

7 IMG 7408