W październiku 2019r. obchodzono po raz kolejny, ustanowiony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Dzień Krajobrazu, który w tym roku odbywał się pod hasłem "Woda w krajobrazie".

W ramach spacerów krajobrazowych OE ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził tematyczne wyjścia terenowe dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, które odbyły sie na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego w rejonie Hali Boraczej, Milówek oraz Dadoków. Słoneczna, jesienna pogoda sprzyjała wędrówce oraz podziwianiu wspaniałych, górskich krajobrazów Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Tematyka spaceru dla osób dorosłych obejmowała zagadnienia związane z wodą w krajobrazie Żywieckiego PK, problematyką spływu powierzchniowego na terenach otwartych, oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku. Młodzież szkolna miała dodatkowo możliwość obejrzenia gospodarstwa pasterskiego, bacówki pasterskiej na Hali Boraczej oraz uczestniczyła w minikonkursie przyrodniczym z upominkami.

W spacerach uczestniczyło łącznie 46 osób.

P1290875

P1290879

P1290895

P1290902

P1290925

P1290979

P1290985

P1300002

P1300063

P1300075

P1300084

P1300112