24 października 2019r. w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odbyła się Konferencja pn. "Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej", stanowiąca element kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ pn. "Bliskie spotkania z przyrodą".

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów oraz cennej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, jak również prezentacja dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie. W ramach powitania zaprezentowane zostały działania oraz oferta edukacyjna naszej jednostki w skali wojewódzkiej (wszystkie Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ). W dalszej, zasadniczej częsci spotkania zaprezentowane zostały problemy i wyzwania, jakim należy sprostać, prowadząc edukację ekologiczną w XXI wieku, a także nowoczesne metody i formy edukacji. Uczestnicy wysłuchali z uwagą referatów dot. m.in. metod nauczania we współczesnej szkole, prowadzenia ekologicznej edukacji terenowej (na przykładzie zrekultywowanego kamieniołomu Lipówka) oraz znaczenia muzeów w edukacji (w oparciu o ofertę Muzeum Tatrzańskiego). Wszyscy uczestnicy zaangażowali sie także w gry i zabawy dydaktyczne prezentowane przez jednego z referentów. Organizacja spotkania możliwa była dzięki dofinansowaniu przyznanemu na jej realizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wfośigw logo z podpisem

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji :)

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka

 Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 2

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 3

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 4

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 5

 Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 6

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 7

 Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 8

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 9

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 10

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 11

Konferencja edukacyjna 24.10.2019 r.fot.A.Gałuszka 12