Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ukończył prace nad opracowaniem projektu Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem opracowania było uzyskanie dokumentu pozwalającego na prawidłowe zarządzanie środowiskiem na terenie PK LnGL znajdującego się na obszarze powiatu lublinieckiego, kłobuckiego i częstochowskiego. Projekt planu ochrony zawiera operaty szczegółowe, mapy oraz projekt Uchwały Sejmiku. Wykonawcą projektu planu ochrony była Narodowy Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie. Prace trwały od 01.07.2017 do 15.10.2019.

Nadzór naukowy nad całością prac pełniła Pani dr. hab. Urszula Myga-Piątek, natomiast recenzję naukową projektu planu ochrony wykonał Pan dr hab. Damian Absalon.

wfośigw logo z podpisem