Dnia 06, 11 oraz 24 września 2019 r. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu przeprowadził cykl warsztatów ekologicznych w ramach akcji „Sprzątania Świata”.
W tegorocznych warsztatach edukacyjnych udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chlinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach oraz Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach o łącznej liczbie 113 uczestników.

Głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów, a także promowanie działań na rzecz ochrony środowiska-poczynając od uprzątania śmieci do stosowania selektywnej zbiórki odpadów. Przygotowane warsztaty były zachętą do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych. Po pouczającej pogadance dotyczącej segregacji odpadów, uzbrojeni
w worki i rękawice uczestnicy przystąpili do sprzątania. Warsztaty odbyły się na terenie ścieżki edukacyjnej po Dolinie Wodącej, której obszar został wytyczony w celu przeprowadzenia akcji. Zadanie przebiegło bardzo sprawnie, a efekty były zadawalające-każda z grup uzbierała po kilka worków śmieci, które po przyjściu na teren Ośrodka zostały poddane odpowiedniej segregacji. Czynny udział w akcji pozwolił wzbudzić wśród uczestników refleksję nad stanem naturalnego środowiska i przysłużył się w rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za jego kondycję. Uświadomił uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
Na zakończenie, po wyczerpującej pracy na uczestników warsztatów czekała miła niespodzianka-ognisko.

DSCN0494

DSCN0495

DSCN0497