W dniach 09.09.2019 – 11.09.2019 r. odbyły się oględziny terenowe potencjalnych cieków i zbiorników wodnych pod kątem występowania i możliwości wsiedlenia raka szlachetnego Astacus astacus.

W oględzinach wzięli udział pracownicy ZPKWŚ – Biura w Będzinie, Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu, Oddziału ZPKWŚ w Żywcu i Kalinie i pracownik Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, a także Pan dr Witold Strużyński – pracownik naukowy SGGW w Warszawie, jeden z nielicznych specjalistów w Polsce zajmujący się gatunkiem raka szlachetnego, w tym m.in. reintrodukcją raka szlachetnego w wodach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Podczas trzech intensywnych dni, przeprowadzono oględziny terenowe zbiorników z występującym w nich gatunkiem a także oględziny potencjalnych cieków do wsiedlenia gatunku na terenach parków krajobrazowych:  „Orlich Gniazd” oraz „Lasy nad Górną Liswartą” a także administrowanych przez Nadleśnictwo Siewierz i Nadleśnictwo Koszęcin.  

W dniu 10.09.2019 r. zostaliśmy przyjęci przez Pana Grzegorza Cekusa, Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz, gdzie najpierw omówione zostały potencjalne możliwości współpracy, następnie odbyły się oględziny terenowe stanowiska żółwia błotnego przy siedzibie Nadleśnictwa Siewierz (więcej na ten temat: http://www.siewierz.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zolwie blotne-wracaja-do-srodowiska) i miejsc – potencjalnych cieków do wsiedlenia raka szlachetnego.

W dniu 11.09.2019 r. oględziny odbyły się na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą oraz Nadleśnictwa Koszęcin.

Planujemy, że w bieżącym roku odbędą się jeszcze jedne oględziny potencjalnych miejsc wsiedlenia gatunku raka szlachetnego, a ewentualna współpraca zostanie sfinalizowana stosownymi porozumieniami.

ZPKWŚ dziękuje w tym miejscu za możliwość przeprowadzenia oględzin Panu Grzegorzowi Cekusowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siewierz, oraz Panu Adamowi Chudzik – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koszęcin a także Panu Witoldowi Strużyńskiemu za nieocenione wskazówki metodyczne podczas prowadzonych oględzin.

A astacus samiec W. Strużyński

Fot.1. A astacus samiec. fot. W. Strużyński

A astacus z boku W. Strużyński

Fot.2. A astacus z boku. fot. W. Strużyński

Fot.1 D. Okoń

Fot.3. Oględziny terenu. fot. D. Okoń

Fot. 2 P. Kokoszka

Fot.4. Oględzyny terenu. fot. P. Kokoszka