Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach edukacyjnych z okazji "Dnia Krajobrazu".

Zaproszenie