Uroczysko Buk oraz Wzgórze Wiktorii położone są w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, w miejscowości Rudy w gminie Kuźnia Raciborska.

W czasach księcia raciborskiego Wiktora organizowano tu uroczyste zakończenia polowań tzw. „rozkłady”. Dominują tu siedliska lasu świeżego oraz lasu świeżego mieszanego, z dorodnymi okazami buków oraz pojedyncze okazy dorodnych jodeł – jedne z ostatnich na Górnym Śląsku.

Góra Księżnej Wiktorii to wzniesienie znajdujące się po lewej stronie drogi prowadzącej do dawnego ośrodka wypoczynkowego „Buk”. Obiekt ten powstał bezpośrednio przed przyjazdem księżnej pruskiej Wiktorii do Rud. Piaskowe wzgórze zwane dotąd „Galgenberg” (Golgota) zostało na polecenie księcia raciborskiego Wiktora obłożone kamieniami polnymi, specjalnie sprowadzonymi Odrą. Dnia 27 października 1866 roku na pamiątkę swojego ośmiodniowego pobytu w Rudach, księżna Wiktoria posadziła na wzgórzu do dziś rosnącą lipę. Wydarzeniu temu poświęcono kamienną tablicę z odpowiednim napisem.

Przedmiotowy obszar odwadniany jest przez potok o nazwie Buk, który swój bieg rozpoczyna w zabagnionym terenie leśnym, znajduje się tam też tzw. Źródło Św. Katarzyny. Dalej potok biegnie w kierunku północno-wschodnim wcinając się dość głęboko w  podłoże trafiając na dość wysoką, przekopaną groblę która spiętrza wody potoku w staw. W dawnym ośrodku wczasowym potok przegrodzono tamą tworząc zalew, z którego woda spływa do niecki nieczynnego basenu kąpielowego. Owa niecka nieczynnego kąpieliska stanowi obecnie pułapkę dla migrujących w trakcie rozrodu płazów, dlatego też Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach prowadzi tam co roku zabiegi czynnej ochrony płazów polegające na odławianiu ich i bezpiecznym transportowaniu do powyższych stawów. Istnieją plany renaturalizacji niecki nieczynnego basenu.

Teren uroczysko Buk oraz Wzgórza Wiktroii ze względu na swoje walory przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe będzie proponowany do objęcia dodatkową formą ochrony prawnej jak Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

 

Fot. 2. Jeden ze stawów na uroczysku Buk. Fot. P

Fot.2. Jeden ze stawów na uroczysku „Buk”. Fot. P. Kania

Fot. 3. Amfiteatr w Buku. Reaktywowany ośrodek wydarzeń kulturalnych. Fot. P

Fot. 3. Amfiteatr w Buku. Reaktywowany ośrodek wydarzeń kulturalnych. Fot. P. Kania

Fot. 5. Budynek dawnej leśniczówki w Buku. Fot. P

Fot. 5. Budynek dawnej leśniczówki w Buku. Fot. P. Kania

Fot. 6. Akcja sprzątania stawów na uroczysku Buk przy

Fot. 6. Akcja sprzątania stawów na uroczysku Buk przy współpracy ZPKWŚ O/Rudy z zarządcą terenu. Fot. D. Jezierski

Fot. 7. Ciosany głaz z napisem upamiętniającym pobyt księżnej Wiktorii na wzgórzu jej imienia. Fot. P

Fot. 7. Ciosany głaz z napisem upamiętniającym pobyt księżnej Wiktorii na wzgórzu jej imienia. Fot. P. Kania