Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Muzeum Górnośląskieg w Bytomiu serdecznie zapraszają na wystawę pn. "#zaPARKujMY! Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 10 lat w samorządzie naszego województwa".

Wystawę można oglądać w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie 10.10.2019 - 29.12.2019r.

zaproszenie

Wystawa #zaParkujMY! Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 10 lat w samorządzie województwa to efekt wspólnej inicjatywy podjętej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Będzinie i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Jej celem jest promowanie bogactwa dziedzictwa przyrodniczego, w tym krajobrazowego i kulturowego ośmiu parków krajobrazowych naszego województwa, z których pierwszy powstał 40 lat temu.

Kieruje nimi Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, od powołania którego w obecnej formie minęło 20 lat. Najcenniejsze obszary położone w ich obrębie objęte są także innymi formami ochrony. Na ich obszarze znajdują się rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Ponadto obszar trzech parków krajobrazowych w całości, a dwóch innych częściowo objęty jest ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000.