W tegorocznych zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie brali udział uczestnicy w różnym wieku.

W zajęciach uczestniczyły zarówno dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej oraz podopieczni Pływackiego Klubu Sportowego ORKA. Zajęcia odbyły się w formie otwartych zajęć w Ośrodku dla dzieci oraz w formie zorganizowanej dla 1 grupy. Łączna liczba uczestników zajęć wyniosła 53 osoby. Pracownicy Ośrodka Edukacyjnego w Kalinie zorganizowali dla wszystkich chętnych szereg atrakcji m.in. odbyła się piesza wycieczka, której trasa przebiegała po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej Kalina-Olszyna. Zainteresowane grupy uczestniczyły w spacerze, którego celem był Diabelski Kamień oraz staw w Olszynie. W trakcie zajęć wakacyjnych zorganizowano również warsztaty plastyczne, zabawy edukacyjne i ekologiczne, zabawy z tropami zwierząt ze zwiedzaniem ekspozycji przyrodniczej zwierząt oraz omówieniem ciekawostek Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” w których dzieci chętnie uczestniczyły.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz gorąco zapraszamy na przyszłoroczne zajęcia wakacyjne.

10 lipca 2

10 lipca 7

12 sierpień 4

10 lipca 10

26 czerwiec

12 sierpień 3