W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. „Czynna ochrona raka szlachetnego – kontrola występowania”, w miesiącu lipcu i sierpniu 2019r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach (Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wieprzu) kontrolny odłów raka szlachetnego. Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki („żywołapki”), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym.

W sierpniu 2019r. na bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu udało się odłowić jednego osobnika raka szlachetnego. Występowanie populacji raka szlachetnego na tym cieku wodnym potwierdzają także odłowy osobników, które miały miejsce w latach 2016-2018. Liczymy, że dalsze kontrole w roku bieżącym oraz kolejnych latach potwierdzą
w miarę stabilny stan występujących w tym cieku raków szlachetnych.

 P1030480

P1030491