Finał XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

7 czerwca 2019 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbył się Finał wojewódzki Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi oraz zadaniami z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska, ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, zasad zdrowego odżywiania itp.). Dodatkowy element to zadanie polegające na rozpoznawaniu gatunków fauny i flory na slajdach. Łącznie drużyna mogła uzyskać 96 punktów (20 pkt. za rozpoznawanie gatunków i 76 pkt. za rozwiązane zadania).

W konkursie zmierzyli się ze sobą laureaci z I-etapu konkursu.

W trakcie oceny prac pojawiła się konieczność przeprowadzenia „dogrywki” pomiędzy dwiema drużynami reprezentującymi: Szkołę Podstawową Nr 2
w Rydułtowach oraz Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki:

I miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rydułtowach w składzie: Kacper Klima i Rafał Mazur (88 pkt.); opieka merytoryczna: P. Ewa Koźlik-Gawliczek

II miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu w składzie: Weronika Sitek i Nina Kałużny (87 pkt.); opieka merytoryczna: P. Małgorza Janoska

III miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie w składzie: Jakub Marekwica i Karol Rabin (86 pkt.); opieka merytoryczna: P. Renata Haratyk

Wyróżnienie: drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej w składzie: Aleksandra Gołąb i Paweł Mroziński (85 pkt.); opieka merytoryczna:
P. Wioletta Pilzak

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Jankowicach w składzie: Lena Zmarzły i Malwina Bujas; opieka merytoryczna: P. Danuta Zoń

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wfośigw logo z podpisem

Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w konkursie:

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach w składzie: Filip Oset i Paweł Szczęsny (78 pkt.); opieka merytoryczna P. Karolina Kudelska

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu w składzie: Mikołaj Gawinek i Konrad Wnuk (75 pkt.); opieka merytoryczna: P. Aneta Musiał-Foryś

- Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku w składzie: Kamila Płonka i Michał Osuch (72 pkt.); opieka merytoryczna: P. Anna Maruszczyk

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Będzinie w składzie: Dominika Flis i Mateusz Koryciński (69 pkt.); opieka merytoryczna: P. Renata Wojtanek

 

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku!!!