W maju 2019 r. jak co roku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji „Międzynarodowego Dnia Roślin” popularyzujące wiedzę nt. flory występującej w tutejszych trzech parkach krajobrazowych.

W części stacjonarnej uczniowie zapoznali się z piętrowym układem roślinności w PK Beskidu Śląskiego, PK Beskidu Małego i Żywieckiego PK, zależnościami pomiędzy wysokością n.p.m., a składem gatunkowym lasów oraz występującą w poszczególnych piętrach roślinnych roślinnością i zmiennością krajobrazu związaną ze wzrostem wysokości w terenach górskich. Ponadto poznali wybrane, rzadkie gatunki roślin (m.in. czosnek syberyjski, dzwonek piłkowany, tojad morawski, ożanka właściwa i in.), a także rozpoznawali gatunki roślin za pomocą kluczy brzeżnie perforowanych.

W części terenowej zajęcia odbywały się w rejonie Małego i Średniego Grojca (otulina Żywieckiego PK), gdzie uczestnicy zajęć nabywali umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów tj. modrzew, dąb, sosna, leszczyna, głóg, kalina i in. Ponadto przy użyciu kart z odwzorowanymi fragmentami roślin próbowano rozpoznać gatunki roślin występujące na trasie przejścia tj. szałwia, jaskier, kozibród, babka, przytulia, sparceta i wiele innych.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 146 osób.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10