Samiec hełmatki w rezerwacie Łężczok. 23.04.19.P.Kania

Fot.1. Samiec hełmiatki. Fot. P. Kania

 

Hełmiatka ( Netta rufina ) – gatunek z rodziny kaczkowatych, w Polsce skrajnie nieliczny i tylko lokalnie lęgowy.

Objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt widnieje jako gatunek mniejszego ryzyka, ale wymagający szczególnej uwagi,
w Europie otrzymała status zagrożenia kategorii D – gatunek zagrożony z racji zmniejszenia się liczebności populacji.

Hełmiatka gniazduje w Polsce tylko na kilku rozporoszonych stanowiskach ( Rysunek 1 ). Do najbardziej stałych stanowisk lęgowych należą stawy
w Rezerwacie przyrody „Łężczok” leżącego na terenie PK CKKRW.

Monitoring przyrodniczy prowadzony corocznie od kwietnia do lipca przez Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach potwierdza gniazdowanie z sukcesem lęgowym co najmniej kilku par tego gatunku.

Populacja hełmiatki w Rezerwacie Łężczok P. Kania 03.04.2018

Fot.2. Populacja hełmiatki w Rezerwacie Łężczok. Fot. P. Kania, kwiecień 2018r.

Obraz1

Rys. 1